Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Kidsa Olsvikfjellet er en barnehage i Bergen kommune, med 15 ansatte og 52 plasser fordelt på 3 avdelinger.


Nøtteliten

0-2 år

Ekorntoppen

2-4 år

Eventyrskogen

3-6 år

Hvorfor velge Kidsa Olsvikfjellet?

Vi ligger skjermet til, ved foten av Olsvikfjellet. Uteområdet vårt er et fantastisk og spennende område bestående av en liten skog, en bekk og en bratt bakke – perfekt for utforsking og motorisk utvikling for små barn. Gjennom alle årstider inviterer dette området til spennende utfordringer og god variert lek.

Hos oss står humor og glede sentralt, og hver dag består av små og store magiske øyeblikk. Vi som jobber her er kompetente og gode rollemodeller som gir barna trygghet og troen på seg selv. Vi legger vekt på et godt psykososialt miljø, og har nulltoleranse for mobbing.

Barna deles inn i mindre grupper, som for eksempel matgruppe, språkgruppe og aktivitetsgruppe. Dette sikrer at hvert barns individuelle behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes.  

Noe av det vi liker best

  • Fantastisk uteområde bestående av en liten skog, en bekk og en bratt bakke, perfekt for utforsking og motorisk utvikling for små barn
  • Lesefrø: Et samarbeid vi har med Bergen Offentlige Bibliotek, som fremmer leseglede på førstespråk. Vi tilbyr også utlån av bøker på alle barnas morsmål til hjemlån.
  • Vi er en fullkostbarnehage der alle måltider tilberedes i barnehagen.
  • Våre ansatte er kompetente, gode rollemodeller med fokus på det psykososiale miljøet.
  • Vanntilvenning og svømmetrening for førskolestarterne.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming